daY work
advies- en administratiekantoor

wij zijn een groep met veel ervaring qua werk wereldwijd door onze ervaring in veel landen 

wij kunnen u helpen om uw gewenste werk of project te bereiken

wij zijn anders. want wij zijn wereldburgers met veel ervaring

Privacybeleid/Privacyverklaring
Dagwerk Advies- en Administratiekantoor (AVG)

.

In juni 2004 werden de Wet identificatie bij dienstverlening (WID) en de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT) van toepassing op vrije beroepsbeoefenaars, waaronder accountants en belastingadviseurs. Begonnen met Begeleiden

Per 1 augustus 2008 werd de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna Wwft) van kracht. Deze wet vervangt de natte WID/APK. De Wwft is ingesteld om witwassen en helen van geld en het financieren van terrorisme tegen te gaan. Bovendien ziet de overheid dit als een belangrijk middel in de strijd tegen de georganiseerde misdaad en terrorisme.

De identificatie en identificatie van natuurlijke personen in het kader van de Wwft die zelf cliënt zijn, moet in persoon geschieden aan de hand van een origineel identiteitsbewijs. Naast identificatie moet het doel en de aard van de zakelijke relatie worden vastgesteld. Dat blijkt soms voldoende uit de opdracht. Voorts dient een 'voortdurende' controle op de relatieve plaats te vinden.

Het gevolg van de identificatieplicht is dat uw identiteit 'zwart op wit' moet staan. Ook als u al een onderliggende relatie heeft met ons kantoor. In de meeste gevallen zullen wij u vragen om uw identiteitsbewijs en daarvan een kopie maken. Ook het procesbelanghebbende van de uiteindelijk belanghebbende (UBO) moet worden geïdentificeerd. Indien u een in Nederland beginnende rechtspersoonvertegenwoordiger bent, zullen wij u vragen om een ​​uittreksel van de kamer van koophandel of een akte van de notaris. In deze documenten moeten de identificatiegegevens van de personen (bestuurders) die namens de vennootschap staan.

Ongebruikelijke transacties moeten wij bekendmaken bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL) in Zoetermeer. Dit meldpunt moet worden bepaald of er een nader onderzoek moet worden ingesteld. Ongebruikelijke transacties zijn bijvoorbeeld betalingen die in verband met witwassen aan de politie of justitie worden gemeld van € 15.000 of meer in contanten van met beveiligde betaalmiddelen aan of via tussenkomst van ons van transacties die naar ons vermoeden aanleiding geven tot het vermoeden van witwassen of financieren van terrorisme.

Wij zijn dus als kantoor verplicht bepaalde contante transacties maar ook een 'vermoeden van witwassen of financieren van terrorisme' te melden. Een vermoeden baseren wij niet zuiver en alleen op subjectieve elementen, wij hebben daarom een ​​lijst met indicatoren tot onze beschikking, die gebaseerd zijn op bekende constructies die witwassers van financiers van terrorisme over het algemeen toepassen.

Wij hopen dat wij ongeveer voldoende hebben met betrekking tot de Wwft. In het bijgevoegde document raakt u meer informatie aan. Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.